Serveis

Els serveis que oferim al Centre Podològic Caldes donen cobertura a una àmplia gamma de patologies.
En els següents apartat els farem una breu descripció de cadascun d’ells.

Quiropòdia

És el servei podològic bàsic per excel.lència. És un acte clínic on el podòleg practica una higiene del peu sense haver d’entrar en una cirugía utilitzant material esterilitzat per aquest ús sanitari i mèdic.

Estudis biomecànics de la marxa

Són un seguit de tècniques diagnòstiques per analitzar la petjada del pacient, els punts de pressió, identificar punts dolorosos i patologies diverses.

Ortesis de silicona

Una ortesis és un tractament sanitari adreçat a corregir/compensar diferents deformitats o mancances que pugui tenir el peu.

Podologia infantil

És convenient revisar els peus del nen des de que comença a caminar, per evitar que problemes incipients es converteixin en patologies.

Podologia esportiva

El mon de l’esport i el sector de la podologia sempre han anat molt relacionats. El peu és el punt de contacte amb el terra i, si el sotmetem a un excés de tensions…