Estudis biomecànics de la marxa

ESTUDIS BIOMECÀNICS

Són un seguit de tècniques diagnòstiques per analitzar la petjada del pacient, els punts de pressió, identificar punts dolorosos i patologies diverses.

És una eina podològica que complementa el diagnòstic, el concepte visual ajuda a definir amb més claredat el tractament a seguir.

Aquests estudis poden ser Dinàmics i Estàtics.

Dinàmics, estudi de la petjada en el moviment del pacient.
Estàtics, anàlisi en la bipedestació del pacient.

01265003 CIMG6931

El conjunt d’aquests dos estudis ajuden al podòleg en la seva tasca sanitària.