Peu diabètic

Els pacients diabètics han de tindre una especial cura del seu cos, en especial de les seves extremitats, altament vulnerables.
És per això que en el Centre Podològic Caldes donem una atenció especial en aquest tipus de pacient.
Al tractar-se d’un peu de risc, cal que tingui un seguiment podològic periòdic per evitar que es formin úlceres i altres complicacions majors.
Una hiperpressió en una zona del peu, no tractada a temps, pot esdevenir una úlcera i en el cas del diabètic el resultat final pot ser molt greu.
El nostre centre està vinculat amb el servei preventiu que ofereix CatSalut.