Exploració i control infantil

És convenient revisar els peus del nen des de que comença a caminar, per evitar que problemes incipients es converteixin en patologies.
Molts d’aquests casos es poden tractar preventivament i fer-ne el seguiment.

En el nostre centre oferim la possibilitat de fer exploracions infantils amb propostes de tractament adequades a cada infant.

zapatos-de-azafata-el-cuidado-de-los-pies 43bd2a5d0ed7f5a7e990c4702cf4cc24