Consells

1) Higiene diària: Cal rentar-se els peus diàriament amb aigua tèbia i un sabó adequat, evitant si és possible sabons que puguin alterar el pH propi de la pell. Netejar especialment entre els dits, on acostuma a acumular-se la suor i les restes de descamació. En aquests llocs es poden produir infeccions típiques per fongs (com el peu d’atleta) o altres alteracions i fissures. Cal també eixugar bé els peus perquè no hi quedi humitat.

2) Ungles: Les ungles s’han de tallar rectes. Evitar tallar de forma circular intercedint amb el canal perquè això contribueix a la formació d’ungles encarnades en els dits.

3) Fred: Els peus s’han de protegir especialment del fred i els canvis bruscs de temperatura, per evitar trastorns circulatoris. Convé utilitzar mitjons o mitges adequades perquè els peus tinguin l’abric necessari i, alhora, permetre una bona transpiració.

4) Prevenció d’infeccions: L’ús de xancletes és imprescindible per zones públiques (piscines, vestuaris, dutxes, platges, etc) ja que el peu és una zona molt susceptible a les infeccions. En cas de que es produeixin ferides s’ha de fer una neteja immediata de tot el peu i, en cas que sigui necessari, consultar a un especialista.

5) Calçat adequat: El calçat té una importància vital en el moviment dels peus quan caminem. Unes males sabates poden ocasionar lesions que, al llarg del temps, es poden convertir en problemes molt greus. És per això que hem d’escollir un calçat que no molesti, sigui còmode i que respecti el peu .

6) Salut: És recomanable tenir un centre podològic de confiança al qual acudir en cas de problemes o dubtes en relació a la salut i cura dels peus. També és assenyat fer revisions del peu de manera periòdica per evitar problemes més greus.